Medyada mültecilere yönelik nefret söylemi tartışılıyor

12.04.2018

Cumartesi günü gerçekleşecek olan Haber Tartışması Atölyesi’nde mülteci haberlerinde ayrımcı söylemler irdelenecek.

Medyada mültecilere yönelik ayrımcı söyleme odaklanacak atölyede, medyanın mültecilere ilişkin ayrımcı söylemi üretme ve meşrulaştırma biçimi örnekler üzerinden tartışılacak. Ardından, bu söylemle mücadele için alternatif bir gündelik dil ve haber dilinin gerekliliği üzerinde durulacak.